Just for Laughs..

| Posted on 10/05/2008 11:28:00 AM | Posted in

Well... for Filipino Friends muna... coz i am not in the right mood to translate...

6 tips for a happier life:

1) Lahat ng problema may solusyon , kapag walang solusyon , huwag mo ng problemahin.

2) Always remember - kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila , why tire yourself?

3) Hindi lahat ng gwapo may girlfriend , ang iba sa kanila may boyfriend.

4) Di bale nang tamad di naman pagod.

5) Practice makes perfect , but nobody is perfect so don't practice.

6) Don't face your problem if your problem is your face.


hehehehe... enjoy!

Comments (0)

Post a Comment